Toliau pasikliausime mokslo ir technologijų tyrimais ir naujų produktų, naujų projektų kūrimu. Klientams, kaip centrui, nuolat tobulinkite produktus, gerinkite aptarnavimo po pardavimo kokybę, dalyvaukite konkurencijoje rinkoje, greitą, efektyvų aptarnavimą po pardavimo, visus metus teikdami atsargines dalis, visą gyvenimą teikdami aukštos kokybės paslaugas, patenkinti vidaus ir užsienio vartotojų poreikius.