Toliau remsimės mokslo ir technologijų tyrimais bei naujų produktų kūrimu, naujais projektais. Klientams kaip centrui nuolat tobulinti produktus, gerinti garantinio aptarnavimo kokybę, dalyvauti konkurencinėje rinkoje, atlikti greitą, efektyvų garantinio aptarnavimo darbą, visus metus teikti atsargines dalis, visą gyvenimą teikti aukštos kokybės paslaugas, patenkinti vidaus ir užsienio vartotojų poreikius.